×
TeknologiTophistorie

Putins krig gør Danmark grønnere

Som en direkte konsekvens af krigen i Ukraine, skal produktionen af sol- og vindenergi mere end firedobles over de næste otte år.

Ruslands invasion af Ukraine har understreget, at klimapolitik og sikkerhedspolitik hænger uløseligt sammen. Et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om, at Danmark i 2030 får firedoblet produktionen af sol- og vindenergi på land samt mulighed for femdobling af hav-vindmøllestrøm.

Det er et forlag, som klimaministeren lagde på bordet i april måned. Ambitionen er, at al gas i Danmark skal være grønt i 2030, og at der fra 2035 ikke er boliger, der opvarmes med gas.

– Danmark bliver med denne aftale et stort grønt kraftværk for hele Europa, når vi nu skaber mulighed for en femdobling af dansk havvindmøllestrøm i 2030. Det er helt afgørende for klimaet og for at gøre Danmark uafhængig af russisk energi, at et bredt og ansvarligt flertal i Folketinget nu står sammen og viser, at Danmark kan mere, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Regeringen har indgået aftalen med Venstre, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne.

– Engang var det nødvendigt at afbrænde olie eller gas for at skaffe energi nok til danske husstande og virksomheder. Det er det heldigvis ikke i femtiden. I dag ser vi ind i en tid, hvor der i Danmark ikke alene produceres energi nok fra vedvarende energikilder til at dække vores eget forbrug, men også til eksport og med fortjeneste for det danske samfund. Det er en meget glædelig udvikling, siger klima- og energiordfører for Liberal Alliance Ole Birk Olesen.

Firedobling af vedvarende energi på land

Solcelleparker og landvindmøller kan levere billig grøn energi i årene frem mod 2030, så vi kan blive uafhængige af russisk gas og olie så hurtigt som muligt. Aftaleparterne er enige om vigtige konkrete tiltag, der kan understøtte en firedobling af den samlede elproduktion fra solenergi og landvind frem mod 2030:

 • At staten skal hjælpe med at realisere store energiparker på land.
 • At gøre det muligt at opstille VE-anlæg i herregårdslandskaber.
 • Styrke lokal opbakning til opstilling af sol- og vindenergi.
 • En ny pulje til at støtte vedvarende energi på mindre tilgængelige arealer (f.eks. solceller på tage).
 • Hurtigere og bedre myndighedsarbejde.
 • Styrket vejledning om miljøvurderinger og naturdirektiver.
 • Bedre datagrundlag for opstillere og myndigheder.
 • At understøtte at elnettet kan følge med.

Femdobling af havvind

Danmarks store havarealer og vind- og havbundsforhold giver ideelle betingelser for at høste havvind og gevinster i Nordsøen. De danske farvande har potentiale til at blive et grønt kraftværk – ikke bare for Danmark, men også for Europa. Aftaleparterne er enige om at muliggøre udbygning af yderligere 4 GW havvind inden udgangen af 2030. Dermed kan Danmarks produktion af havvind mere end femdobles over de næste otte år.

 • At udbyde yderligere 4GW havvind til etablering inden udgangen af 2030 under forudsætning af, at havvindmølleparkerne ikke belaster statens finanser negativt over deres levetid.
 • De konkrete placeringer og udbudsrammer for de 4GW besluttes senere. 
 • Parkerne skal bl.a. kunne levere strøm til PtX-anlæg, hvilket potentielt kan begrænse behovet for udbygning af elnettet.
 • De 4 GW havvind kommer oven i al tidligere aftalt havvindsudbygning, herunder de 2GW havvind, der senest blev indgået aftale om med Aftale om Finansloven 2022.
 • Dertil kommer igangsættelse af fysiske forundersøgelser af attraktive og fin-screenede havvindområder, der kan rumme mindst 6GW.
 • Der igangsættes samtidig et servicetjek af tilladelsesprocessen for havvind og et analysearbejde igangsættes, der skal udvikle modellen for, hvordan udnyttelsen af Danmarks havarealer og havvindsressourcer skal ske på længere sigt.

Ambitionen er, at al gas i Danmark skal være grønt i 2030, og at der ikke er boliger, der opvarmes med gas fra 2035. Værktøjerne er hurtigere fjernvarmeudrulning, flere varmepumper og mere biogas. 

Back to top button

Vi lever af annoncer

Hejsa kære læser. Vi kan se, at du bruger en Adblocker. Det er vi superkede af. Som et lille medie er vi afhængige af annoncekroner for at kunne levere gratis indhold til dig. Vi vil derfor bede dig om at lukke for din AdBlocker eller i det mindste give vores site lov til at vise bannere, hvis du gerne vil læse vores indhold. Med venlig hilsen iNPUT.