ElbilerTophistorie

Kommission: Dyrere brændstof og vejskat på 1.000 kroner

Det bliver dyrt at gøre den danske bilpark grønnere – og det bliver benzin- og dieselejerne, der kommer til at betale. Her er et overblik.

Det bliver rigtig dyrt, hvis der skal en million grønne biler på vejene inden 2030 – og det bliver, ganske som ventet, fossilbilsejerne der kommer til at betale. Elbils-kommissionen har mandag fremlagt deres forslag til, hvordan et grønt afgiftssystem kan tilgodese grønne biler.

Ifølge kommissionens formand, Anders Eldrup, er der ikke nogen ”gylden løsning”, der kan tilgodese alle hensyn på en gang. Derfor har kommissionen fremlagt en række værktøjer, som politikerne kan vælge at skrue på. Men grundlæggende er tanken, at grønne biler skal belønnes, mens fossilbilerne får lov at betale.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kommissionens forslag er delt ind i tre kategorier: En ændring af registreringsafgiften, ændring af løbende udgifter og til sidst øvrige tiltag. Herunder en kort gennemgang:

Ændring af registreringsafgiften:

  • Afgifterne på bilerne består. Men for grønne biler indfases den gradvist stigende frem mod 2030 og med fuld registreringsafgift efter 2030. Registreringsafgiften skal stadig være bundet op på bilens pris, men også på en ny CO2-afgift (se herunder).
  • Ny CO2-afhængig afgift. Kommissionen foreslår en afgift på CO2, der skal være et tillæg til registreringsafgiften. Dermed vokser registreringsafgiften markant i takt med bilernes udledning pr. kilometer.
  • Midlertidigt tilskud til elbiler. Der foreslås et årligt tilskud til elbilsejere. Kommissionen foreslår 2.500 kroner årligt til ejere af elbiler. Tilskuddet skal gælde fra 2021-2030, så en person der køber elbil i 2021 vil kunne opnå tilskud på i alt 25.000 kroner, mens bilkøbere der venter til 2030 kun får 2.500 i tilskud.

Ændring af løbende afgifter:

  • Årlig vejafgift. Kommissionen foreslår en årlig vejafgift på 1.000 kroner, der skal gælde både danske og udenlandske biler. Den skal indføres fra 2023.
  • Brændstofafgift. Kommissionen foreslår i flere afgiftsmodeller, at brændstofafgifterne forhøjes med 1 kr. pr. liter (inkl. moms) fra 2021 for at tilskynde bilisterne til at anvende grønne drivmidler.
  • El-opladningsafgift afskaffes. Som en midlertidig ordning, har el-bilejere med en abonnementsordning haft mulighed for at afregne el- afgift efter procestaksten på 0,4 øre pr. kWh. Den ordning udfases med udgangen af 2021.
  • Afgift på ansvarsforsikring. Kommissionen foreslår, at tillæg og fradrag for sikkerhedsudstyr i registreringsafgiften afskaffes. Desuden foreslår Kommissionen, at den nuværende afgift på den lovpligtige motoransvarsforsikring forhøjes fra 42,9 pct. til 60 pct. af forsikringspræmien.

Øvrige tiltag:

  • Kilometerbaserede vejafgifter for tung transport fra 2025. Det foreslås at ind- føre kilometerbaserede vejafgifter for den tunge transport til afløsning af den nu- værende vignetordning.
  • Afgift på flytransport. Kommissionen foreslår, at der indføres en passagerafgift på 100 kr. ved flytransport. Afgiften forventes at give et provenu på ca. 1,25 mia. kr. og foreslås først indført, når forholdene i luftfartsbranchen er normaliserede efter COVID-19.

Hele rapporten, der er den første delrapport, kan hentes her. Senere kommer en rapport, der primært vil omhandle de infrastrukturelle forhold, der skal kunne understøtte en grøn omstilling af personbiltrafikken. Anden delrapport forventes færdiggjort ved årsskiftet 2020/21.

Back to top button