Elbiler

Regeringen undersøger muligheden for batteridrevne tog

Transportminister Benny Engelbrecht er ved at undersøge mulighederne for eldrevne batteritog på strækninger i Danmark.

Som et led i regeringens arbejde med grøn omstilling, er transportminister Benny Engelbrecht ved at undersøge mulighederne for at indføre batteridrevne tog i Danmark, meddeler Transport- og Boligministeriet i dag. Batteritogene skal sættes ind på strækninger, hvor det giver mening at bruge batteridrevne tog i stedet for en konventionel elektrificering med køreledninger.

– Elektriske tog udstyret med batterier er en teknologi i hastig udvikling. Derfor er det interessant at få belyst de muligheder, som den ledningsfrie teknologi tilbyder togdriften. Det kan nemlig vise sig at være nogle lavthængende frugter, som vi kan plukke på vejen mod den grønne omstilling, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge pressemeddelelsen er DSB, Movia og Ministeriet i slutfasen for en analyse om de tekniske og økonomiske muligheder for at afprøve batteritogsteknologien på strækninger fra Holbæk til Kalundborg samt fra Holbæk til Nykøbing Sjælland.

Visionen er, at batteritog kan køre fra København med anvendelse af køreledninger frem til Holbæk, hvorefter toget deler sig og fortsætter på batteri til henholdsvis Kalundborg og Nykøbing Sjælland.

Efter analysen skal der fra politisk hold tages stilling til den videre proces.

– Samlet set tegner batteritogsteknologien sig lovende og den kan derfor være med til på sigt at skabe en fossilfri togdrift i Danmark. Det er dog endnu for tidligt at drage den endelige konklusion, ligesom vi også er nødt til at se nærmere på brinttog som et muligt alternativ, siger ministeren.

Det er stadig planen, at hovednettet skal elektrificeres.

Artiklen fortsætter efter annoncen
Back to top button