Teknologi

Nu starter Danmarks første cyberværnepligtige

16 nye cyberværnepligtige skal være med til at beskytte Danmark mod cyberangreb, hackerangreb og digitale påvirkningskampagner.

De første rekrutter på Forsvarets nye cyberværnepligtsuddannelse er nu rykket ind på henholdsvis Ryes Kaserne i Fredericia og på Flyvestation Karup. De næste 10 måneder skal de indledningsvis trænes i militære færdigheder og efterfølgende specialisere sig i cybersikkerhed i forhold til, hvordan man forudser og bekæmper trusler mod Danmark på nettet. 

– Vi er i Danmark et højt digitaliseret samfund, og Forsvaret er ingen undtagelse. Det er vigtigt, at vi kan forsvare os på den moderne kampplads, hvor Forsvarets højteknologiske systemer og materiel er udsat for trusler. Der er cyberværnepligten ét af de redskaber, vi kan tage i brug for at blive bedst muligt rustet til fremtidens udfordringer, siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det første hold cyberværnepligtige er udvalgt blandt de 70 unge, der havde søgt om optagelse på cyberværnepligtsuddannelsen, og som mødte op til afprøvning for to måneder siden. 11 nye rekrutter er startet op i Hæren hos Føringsstøtteregimentet i Fredericia, mens fem er startet i Flyvevåbnet på Flyvestation Karup. 

I løbet af de ti måneders værnepligt bliver de cyberværnepligtige trænet i både at identificere og beskytte mod trusler som hacking og andre cyberangreb. Men derudover bliver de, ligesom unge på de andre værnepligtsuddannelser i Forsvaret, indledningsvis uddannet og trænet i grundlæggende militære færdigheder, så de også bliver styrket fysisk og mentalt. Så de kommer til at lære nye sider af sig selv at kende fra første dag. 

Fakta om cyberværnepligtsuddannelsen

  • For at blive optaget på cyberværnepligtsuddannelsen skal man erklæres egnet på Forsvarets Dag, som mænd automatisk indkaldes til, og kvinder inviteres til.  
  • Hvis man bliver erklæret egnet, skal man tillige have testet sine IT-kompetencer, da optagelse kræver basalt kendskab til computere og netværk. Derudover skal man være i besiddelse af almindelig basal viden om IT. 
  • Uddannelsen tager i alt 10 måneder at gennemføre, hvor de første 4 måneder er basisuddannelse, som foregår enten ved Hæren, Flyvevåbnet eller Søværnet. Dernæst følger selve IT- og cyberuddannelsen ved Føringsstøtteregimentet. Uddannelsen afsluttes med et praktikforløb og en cyber-øvelse, som gennemføres med støtte fra Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed. 
  • Uddannelsen kører som en forsøgsordning over de næste tre år, og er et af flere initiativer i Forsvaret for at styrke cyberbeskyttelsen af Forsvarets taktiske kapaciteter. 

Artiklen fortsætter efter annoncen
Back to top button