fbpx

 

 

 

 

ElbilerTophistorie

Vil gøre betalingsbroer gratis for elbiler

Drop bropenge for elbiler, lav miljøzoner i større byer og indfør en ny grøn registreringsafgift, foreslår De Danske Bilimportører.

De Danske Bilimportører har i dag fremlagt ni forslag til, hvordan man kan fremme den grønne omstilling blandt personbiler i Danmark og hjælpe med at nå regeringens mål om en 70 procent CO2-reduktion inden 2030. Ud over at gøre det gratis for elbiler at køre over de danske betalingsbroer, foreslås det blandt andet, at man indfører en ny grøn registreringsafgift og opretter miljøzoner i større danske byer.

I dag beskattes biler ud fra deres købspris, hvilket betyder, at biler med den nyeste teknologi er dyrere end biler, der forurener mere og er mindre sikre. Et nyt afgiftssystem, der er baseret på bilens tekniske egenskaber, vil gøre det mere attraktivt at køre i biler med en lavere CO2-udledning, mener Bilimportørerne:

Artiklen fortsætter efter annoncen

– Den største udfordring for den grønne omstilling af bilparken handler om registreringsafgiften, der i højere grad bør understøtte udvikling af miljøvenlige biler end det er tilfældet i dag. Derfor er den grundlæggende tanke bag de ni forslag at gøre nyere biler og nul- og lavemissionsbiler mere attraktive for danskerne, siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører.

De ni initiativer fra De Danske Bilimportører kommer i forbindelse med Eldrup-kommissionens og Folketingets arbejde med at sikre den grønne omstilling af transportområdet. Eldrup-kommissionen forventes at fremlægge sine forslag til regeringen inden for kort tid.

Herunder er de ni forslag. Hele kataloget fra De Danske Bilimportører kan findes her

1. Ny grøn registreringsafgift

Registreringsafgiften på nul- og lavemissionsbiler skal fjernes helt og i stedet indføres en teknisk beskatning, baseret på bilens vægt, CO2-udledning og energieffektivitet. 

2. Ny grøn firmabilbeskatning

I øjeblikket vægter bilens værdi højt og miljøtillægget lavt, når firmabilen beskattes. Det skal vendes om, så miljøet tilgodeses i stedet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

3. Indfør miljøzoner for personbiler i de største byer

Der skal indføres restriktioner for kørsel med benzin- og diselbiler i de større danske byer. Også plugin-hybrider. Der er ingen restriktioner for el- og brintbiler.

4. Skattefritagelse af ladestandere

Ladebokse til hjemmebrug bliver i dag beskattet med op til 150 procent, da det anses som fabriksmonteret ekstraudstyr. Registreringsafgiften af opladeudstyr skal fjernes.

5. Indfør en ny og grøn skrotpræmie

Bilimportørerne foreslår en model, hvor man får op til 25.000 kroner i skrotpræmie, hvis man køber en ny el- eller brintbil.

6. Flere p-pladser til el- og hybridbiler

De Danske Bilimportører foreslår at forbeholde 10 procent af de kommunale P-pladser udelukkende til elbiler og plug-in hybridbiler i 2025, stigende til 20 procent i 2030.

Artiklen fortsætter efter annoncen Disney+

7. Gratis at køre over betalingsbroer i elbiler

Broforbindelser skal gøres gratis for elbiler for at få flere langdistance-pendlere over i elbiler og på den måde mindske CO2-udledningen fra de lange køreture. Ordningen skal gælde i en begrænset periode, da broindtægterne til statskassen naturligvis vil falde i takt med, at flere vælger elbiler. 

8. Giv kommunerne råderum til at skabe flere ladestandere i lokalområdet

Manglende ladestandere er en af de store barrierer for danskernes mod til at skifte til elbil. Der er brug for at der kommer flere offentligt tilgængelige ladestandere – især i storbyerne.

9. Grøn omstilling af den tunge transport

Der foreslås blandt andet en tilskudsordning for lastbiler, som kører på for eksempel biogas, el eller brint. Samtidig bør der foretages en omlægning af bilbeskatningen, der understøtter varebiler på alternative drivmidler.  

Back to top button