×
ElbilerTophistorie

Bilorganisationer vil indføre kørselsafgifter

FDM, Dansk Industri, De Danske Bilimportører og Bilbranchen foreslår at indføre kørselsafgifter.

En række af de store bilorganisationer melder nu ud, at de bakker op om at indføre kørselsafgifter – såkaldt roadpricing – herhjemme. Ifølge et forslag fra organisationerne skal den nye kørselsafgift erstatte alle eksisterende bilafgifter. Det skal altså være billigere at købe en bil, men dyrere at bruge den.

– Vores vurdering er, at vi bliver nødt til at indføre kørselsafgifter i Danmark. Ikke som en ny skatteskrue, men som et værktøj til at mindske trængslen på de mest trafikerede veje i Danmark, siger Mads Rørvig, der er adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Sammen med forbrugerorganisationen FDM, Dansk Industri Transport og Bilbranchen står De Danske Bilimportører bag det nye forslag, der består af fire punkter. Du kan læse de fire punkter i deres helhed nedenfor.

Det er ikke første gang, roadpricing har været på bordet. I 2011 og 20212 gik der en livlig diskussion om en betalingsring om København, som det kostede penge at køre ind i, stillet som et forslag af Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre.

Forslaget om betaligsringen blev skrottet efter massiv kritik. Blandt andet fordi man frygtede, at trængselsproblemerne blev flyttet fra hovedstaden til forstæderne.

“I dag kan meget lade sig gøre, som ikke var muligt, da debatten om betalingsringen sidst rasede. Vi kan i dag lave intelligente og gennemskuelige systemer, og indtægterne fra en kørselsafgift kan bruges til at reducere andre afgifter,” skriver De Danske Bilimportører.

– Indtægterne fra en fremtidig kørselsafgift bør for eksempel bruges til at afskaffe registreringsafgiften på biler i Danmark. Det vil sætte ekstra fart på den grønne omstilling samt betyde mere sikkerhed i bilerne, da sikkerhedsudstyr i dag beskattes med op til 150 procent, siger Mads Rørvig.

Herunder de fire forslag fra FDM, DI Transport, De Danske Bilimportører og Bilbranchen:

1. SAMMENHÆNG MELLEM MÅL OG MIDDEL

Ideelt set bør hovedformålet med en kørselsafgift være at reducere trængsel. Et muligt underliggende formål kan være at adressere de øvrige eksterne omkostninger som kørslen medfører. Konkret foreslår vi tre håndtag, der målrettes til hver sin udfordring. Kørselsafgifter bør målrettes kørslen, samtidigt med at eksisterende bilafgifter på køb frafalder. Hensyn til klimapåvirkning reguleres gennem differentierede afgifter på ejerskab og drivmidler. Endeligt kan miljøzoner og lignende tiltag håndtere lokale miljøhensyn. Kørselsafgifterne bør differentieres for
at opnå den ønskede effekt om mindsket trængsel

2. ENKELTHED OG TRANSPARENS I AFGIFTSSYSTEMET

Det nye afgiftssystem bør udnytte velkendt teknologi for at gøre det nemt og fleksibelt for trafikanterne at betale og administrere deres kørselsafgifter. Under et principielt ønske om enkelhed, bør differentieringen baseres ud fra tidspunkt og sted for brug samt evt. få andre parametre. Brugen af særlige hensyn og undtagelser bør generelt minimeres. Der bør være åbenhed om og inddragelse i udviklingen af det nye afgiftssystem, samt bred dialog med interessenter om formål og effekt af de nye principper. Dette for at sikre, at systemet er forståeligt, retfærdigt og bredt accepteret. Der er en grundlæggende modsætning mellem ønsket om enkelthed og indførsel af særlige hensyn. Vi prioriterer her ønsket om enkelthed højest.

3. PROVENUNEUTRALITET FOR TRAFIKANTERNE SAMLET SET

Danske bilister betaler i dag samlet set afgifter i form af registreringsafgift, ejerafgift, brændstofafgifter og ansvarsforsikringsafgift. Det strukturelle provenu fra registrerings- og ejerafgift generelt, bør ligge til grund for fastlæggelsen af fremtidige takstniveauer for kørsel. Et nyt afgiftssystem for kørselsafgifter bør fastlægges på statsligt niveau og det bør være en betingelse, at beskatningen af bilbrugen i et fremtidigt setup, samlet set er i samme størrelsesorden som for det nuværende bilkøb og -ejerskab.

4. OVERGANGEN MELLEM AFGIFTSSYSTEMER

For at hindre dobbeltbeskatning bør der etableres en ordning, hvor eksisterende personbilers afgiftsindhold vurderes og modregnes kørselsafgiften. Dette kan ske ved, at der til hver bil oprettes
en konto med den resterende indeholdte registreringsafgift. Størrelsen af den resterende indeholdte registreringsafgift kan opgøres som ved eksport af personbiler for derved at bruge et kendt og eksisterende system. Ved fastlæggelse af en overgangsordning skal det sikres, at det også
fremadrettet vil være attraktivt at købe en brugt elbil, idet brugte elbiler efter overgangen ikke vil have indeholdt et beløb til kørselsafgift.

Back to top button

Vi lever af annoncer

Hejsa kære læser. Vi kan se, at du bruger en Adblocker. Det er vi superkede af. Som et lille medie er vi afhængige af annoncekroner for at kunne levere gratis indhold til dig. Vi vil derfor bede dig om at lukke for din AdBlocker eller i det mindste give vores site lov til at vise bannere, hvis du gerne vil læse vores indhold. Med venlig hilsen iNPUT.